กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 3

นายปรีชา ทัพใหญ่
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สพป.เลย เขต 3

ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

live ชมออนไลน์