ชื่อ - นามสกุล :นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.ลย.3
หน้าที่หลัก :บริหารสพป.เลยเขต3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :3@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา