ชื่อ - นามสกุล :สิบเอก
ตำแหน่ง :รอง.ผอ.สพป.ลย3
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :สพป.ลย3
Telephone :0956577444
Email :loei3123@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร